NeonZwiftRace » Neon Team

NeonZwiftRace

Serdecznie zapraszamy na wyścig
NeonZwiftRide – „Oby do wiosny”

mikolaj
 1. Wyścig będzie składał się z 4 ok. godzinnych etapów, rozgrywanych w niedziele, co 2 tygodnie o godz. 9:00:
  • 17.01
  • 31.1,
  • 14.02,
  • 28.02
 2. Etapy będą odbywać się na platformie Zwift, przy użyciu opcji „Meetups” w formule Race Results.
 3. Potwierdzeniem wzięcia udziału jest użycie „Join” po otrzymaniu zaproszenia na spotkanie (opis poniżej).
 4. Zaproszenia otrzymują wszyscy zawodnicy, którzy „dali follow” trenerom na platformie Zwift.
 5. Udział w 1 z etapów nie jest zobowiązujący dla całego wyścigu.
 6. Podczas każdego etapu będzie prowadzona klasyfikacja generalna, górska i sprinterska.
 7. Na koniec wyścigu ogłosimy zwycięzcę klasyfikacji generalnej oraz najlepszego górala i sprintera. Na zwycięzców czekają klubowe upominki.
 8. Punkty do kategorii górskiej będą uzależnione od kategorii podjazdu.
 9. Punkty kategorii sprinterskiej będą przyznawane trzem najszybszym zawodnikom na każdej premii, czyli zawodnikom, którzy pokonają określonym segment w najkrótszym czasie.
 10. Szczegóły kolejnych etapów (długość, ilość premii i punktowania) będą publikowane w tygodniu ich rozgrywania.
 11.  Aby być sklasyfikowanym w obu kategoriach należy posiadać konto na portalu Strava i podać po wyścigu dokładny czas przejechania wskazanych przez organizatorów segmentów. Konto na Stravie nie jest wymagana do klasyfikacji generalnej.


Zasady klasyfikacji generalnej – koszulka fioletowa.

 1. Klasyfikacja wyścigu jest ustalana na podstawie sumy punktów ze wszystkich wyścigów.
 2. Zwycięzca każdego etapu otrzymuje 100pkt.
 3. Punkty kolejnych zawodników przyznawane są wg wzoru (czas zwycięzcy / czas zawodnika) * 100.

Zasady klasyfikacji górskiej – koszulka różowa.

 1. Klasyfikacja jest ustalana na podstawie sumy punktów ze wszystkich wyścigów.
 2. Punkty do kategorii górskiej będą uzależnione od kategorii podjazdu:
  a. HC – punktuje 10 najszybszych zawodników (16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1)
  b. [2] – punktuje 6 najszybszych zawodników (10, 8, 6, 4, 2, 1)
  c. [4] – punktuje 4 najszybszych zawodników (6, 3, 2, 1)
  d. [5] – punktuje 3 najszybszych zawodników (3, 2, 1)
 3. Klasyfikacja premii jest każdorazowo ustalana po etapie, na postawie przesłanych wyników zawodników wg najkrótszych czasów przejechania.
 4. W przypadku identycznego czasu przejechania premii, punkty uzależnia się od kolejności przejechania premii.
 5. Liderem klasyfikacji po każdym etapie jest osoba z najwyższą liczbą punktów.

Zasady klasyfikacji sprinterskiej – koszulka pomarańczowa.

 1. Klasyfikacja jest ustalana na podstawie sumy punktów ze wszystkich wyścigów.
 2. Punkty do kategorii sprinterskiej będą przyznawane na każdej premii sprinterskiej dla trzech najszybszych zawodników odpowiednio 3, 2 i 1 pkt.
 3. Klasyfikacja premii jest każdorazowo ustalana po etapie, na postawie przesłanych wyników zawodników wg najkrótszych czasów przejechania.
 4. W przypadku identycznego czasu przejechania premii, punkty uzależnia się od kolejności przejechania premii.
 5. Liderem klasyfikacji po każdym etapie jest osoba z najwyższą liczbą punktów.

zw-02

Dzień startowy.

 1. Każdy wyścig będzie miał początek o godzinie 9.00.
 2. Ze względu na czas trwania każdego z etapów należy przygotować odpowiednią ilość napojów izotonicznych (500-700ml), przekąski i zadbać o odpowiednie chłodzenie organizmu (wiatrak, ręcznik).
 3. Do etapu należy przystąpić z odpowiednim przygotowaniem zarówno fizycznym jak i psychicznym, oraz wykonać odpowiednią rozgrzewkę zaleconą przez trenerów.
 4. Formuła „Race Results” nie obejmuje osób, które nie wystartują o podanej godzinie, dlatego dobrze jest zalogować się wcześniej do Zwift (a lubi czasami zaskoczyć aktualizacją) i potwierdzić uczestnictwo za pomocą przycisku „Join Event”.
 5. Wszelkie koalicje podczas wyścigu są dozwolone 🙂
 6. Wyścig ma formułę open, więc można przejechać go nawet w tempie regeneracyjnym.
 7. Podczas zawodów (a także przed, jak i po) jest udostępniony teamowy kanał w aplikacji Discord.
 8. Należy pamiętać, że to tylko zabawa 😀


Zasady uczestnictwa.

 1. Zainstalowana aplikacja Zwift Companion
 2. Połączenie z organizatorami (Find Zwifters)
 3. Zaakceptowanie zaproszenia na kolejny etap
 4. Zaakceptwanie dołączenia  w dniu wyścigu (Join Event)

follow_311210

Kolejne etapy:

Pierwszy etap
Niedziela 9:00, 17 stycznia:

http://neonteam.pl/etap1/
Wyniki 1 etapu

Drugi etap
Niedziela 9:00, 31 stycznia:
http://neonteam.pl/etap2/
Wyniki 2 etapu

Trzeci etap
Niedziela 9:00, 14 lutego:
http://neonteam.pl/etap3/
Wyniki 3 etapu

Czwarty etap
Niedziela 9:00, 7 marca:
http://neonteam.pl/etap4/
Wyniki 4 etapu

Klasyfikacja genereralna